Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Bogdan are două colege noi de birou şi, în semn de bun venit, le-a oferit câte un trandafir. A observat însă că una s-a bucurat sincer, iar cealaltă şi-a stăpânit cu greu o grimasă, ceea ce ilustrează că senzaţiile:

a. au tonalitate afectivă

b. sunt întotdeauna conştiente

c. au valoare informaţională

d. au o intensitate proporţională cu cea a stimulului

2. Andrei este fascinat de multitudinea de nuanţe ale peisajului de toamnă pe care îl admiră de la fereastra camerei lui, iar acest fapt arată că percepţia sa este:

a. primară

b. secundară

c. bogată în conţinut

d. contextuală

3. Reprezentarea casei bunicilor noştri:

a. este posibilă chiar dacă nu am văzut-o niciodată

b. poate fi detaşată de contextul spaţio-temporal în care am perceput-o

c. se poate realiza în absenţa memoriei

d. este o imagine abstractă

4. Reprezintă o trebuinţă primară/înnăscută:

a. obţinerea unui post bine plătit într-o companie

b. achiziţionarea unui bilet all inclusive pentru un concediu în staţiunea preferată

c. consumul laptelui necesar pentru hrana unui copil

d. cumpărarea unui telefon performant pentru un adolescent

5. Capacitatea trăirilor afective de a se exterioriza se numeşte:

a. polaritate afectivă

b. expresivitate emoţională

c. mobilitate emoţională

d. dispoziţie afectivă

6. Absorbit de lectura unei cărţi, Horia nu înregistrează nimic din conversaţiile purtate de ceilalţi colegi cu care se află în tren, în drum spre litoral. Acest lucru indică:

a. capacitatea de a capta toţi stimulii din mediu

b. selectivitatea atenţiei

c. lipsa de concentrare

d. absenţa atenţiei

7. Conştientă de riscurile pe care şi le-a asumat, Ecaterina Teodoroiu şi-a condus plutonul spre victorie, în pofida tuturor obstacolelor întâmpinate, dând dovadă de acea calitate a voinţei numită:

a. motivaţie

b. inteligenţă

c. perseverență

d. abilitate

8. Doi dintre colegii tăi sunt fraţi gemeni. Cu toate acestea ei au gusturi, idei, atitudini şi comportamente destul de diferite, ceea ce dovedeşte că personalitatea fiecăruia este:

a. unică

b. matură

c. sistemică

d. invariabilă

9. Formele motivaţionale complexe, bine structurate şi puternic integrate la nivel biologic şi psihologic, de natură înnăscută sau dobândită sunt reprezentate de:

a. idealuri

b. interese

c. convingeri

d. trebuințe

10. Trăirea afectivă de care dă dovadă o persoană care, pentru o perioadă relativ îndelungată, aparent fără motiv, este veselă şi entuziastă, se numeşte:

a. afect

b. emoţie curentă

c. pasiune

d. dispoziţie afectivă

Total: 30 de puncte

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in