Subiectul II

Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Caracterul necesar al memoriei decurge din faptul că aceasta este implicată în marile comportamente ale vieţii omului: cunoaştere şi învăţare, înţelegere şi rezolvare de probleme, inteligenţă şi imaginație. Memoria asigură continuitatea vieţii psihice a persoanei.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

  1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 puncte
  2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia  intre procesele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte
  3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte
  4. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul gândirii în procesul imaginativ. 4 puncte
  5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, faptul că memorarea mecanică este necesară.  6 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in