Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. La intrarea în salina pe care o vizitaţi, te izbeşte un aer înţepător şi instantaneu simţi gustul pronunţat al sării; procesul psihic care determină această stare este:
  1. gândirea
  2. atenţia
  3. senzaţia
  4. reprezentarea
 2. Percepţia este un proces cognitiv senzorial care se finalizeazӑ prin imagini:
  1. simple, separate şi primare
  2. bogate în conţinut, primare şi schematice
  3. separate, totalizatoare şi concrete
  4. bogate în conţinut, unitare şi totalizatoare
 3. „Obosit, la întoarcere se așeză pe o bancă încărcată cu zăpadă, și adâncit în propriile gânduri n-auzi nici huruitul unei trăsuri, nici scârțâitul unor pași.” Forma atenţiei la care face referire citatul din romanul “Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda este:
  1. atenţie voluntară
  2. atenţie postvoluntară
  3. atenţie internă
  4. atenţie externă
 4. Memorarea logică pune în evidenţă:
  1. implicarea afectivității în memorare
  2. implicarea repetiţiei în memorare
  3. implicarea percepţiei în memorare
  4. implicarea înţelegerii în memorare
 5. În absenţa gândirii:
  1. atât memoria cât şi imaginaţia ar funcţiona normal
  2. procesul memorării s-ar realiza normal, dar cel al imaginaţiei nu
  3. doar imaginaţia s-ar realiza, nu şi memoria
  4. memoria şi imaginaţia nu şi-ar putea îndeplini integral funcţiile
 6. Reveria, ca formă involuntară a imaginaţiei, se caracterizează prin aceea că:
  1. are ca suport dorinţe, speranţe şi dispune de un aport raţional redus
  2. desfӑşurarea ei este concomitentӑ cu soluţionarea efectivӑ a problemei
  3. are caracter haotic, absurd
  4. se desfăşoară cu control voluntar 
 7. Să faci punctajul necesar pentru a promova sala la examenul pentru obţinerea permisului de conducere este un obstacol dificil pentru care trebuie să dispui de o trăsătură a voinţei numită:
  1. independenţă
  2. încăpăţânare
  3. sugestibilitate
  4. perseverenţă
 8. În opinia colegilor tăi participarea la banchetul de la terminarea liceului este obligatorie indiferent de confesiunea religioasă, dar după opinia ta această obligativitate este un abuz care împiedică manifestarea unei structuri  otivaţionale concretizate sub forma:
  1. unei dispoziţii
  2. unui ideal
  3. unei convingeri
  4. unei emoţii
 9. Însușirea atenției care se referă la delimitarea între un focar dominant și zonele apropiate inhibate, presupunând fixarea asupra unui obiect și neglijarea celorlalte este:
  1. concentrarea
  2. volumul
  3. distributivitatea
  4. mobilitatea
 10. “Am urmărit să aduc aminte, prin sculptura Sărutul, nu numai de această unică pereche de îndrăgostiți, ci și de toate acele perechi anonime, ce s-au iubit vreodată pe această lume, înainte de a o părăsi…”. (Constantin Brâncuși, Aforisme). Forma afectivităţii ilustrată în acest text este:
  1. un proces afectiv primar
  2. o trăire de natură organică
  3. un sentiment
  4. un afect.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in