Lock

Subiectul II

Lock

Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

În adaptarea cognitivă, un rol hotărâtor îl are gândirea, care antrenează întregul psihic,
factorii esenţiali fiind operaţiile de analiză şi sinteză, memoria, dar şi posibilităţile de a imagina
soluţii la probleme noi.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 puncte
Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte
Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte
Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul gândirii în adaptarea conduitei practice la o situaţie nouă. 4 puncte
Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, faptul că memorarea logică este superioară, din punct de vedere al eficienței, memorării mecanice. 6 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in