Lock

Subiectul I

Lock

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. Ca proces al memoriei şi, totodată, etapă a acesteia, reactualizarea informaţiilor:
  1. este numită şi întipărire
  2. constă în reţinerea informaţiilor pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp
  3. este procesul de rezolvare a problemelor cu ajutorul informaţiilor anterioare
  4. se realizează sub forma recunoaşterilor şi reproducerilor
 2. Imaginaţia conferă personalităţii:
  1. originalitate
  2. corectitudine
  3. acurateţe
  4. receptivitate
 3. Cea mai simplă legătură informațională a omului cu lumea și cu sine se realizează prin intermediul:
  1. memoriei
  2. reprezentării
  3. limbajului
  4. senzațiilor
 4. Procesul psihic senzorial prin care cunoaştem obiectele, în totalitatea însuşirilor concrete, atunci când acestea acţionează asupra organelor de simţ este:
  1. senzaţia
  2. gândirea
  3. percepţia
  4. reprezentarea
 5. Formă a motivației care își are originea în activitatea exploratorie, în nevoia de a ști, de a cunoaște, în curiozitatea pentru nou este:
  1. motivația afectivă
  2. motivație cognitivă
  3. motivație pozitivă
  4. motivație negativă
 6. Operaţia gândirii de stabilire a asemănărilor şi deosebirilor între obiecte pe baza unui criteriu este:
  1. analiza
  2. comparația
  3. sinteza
  4. abstractizarea 
 7. Tonalitatea afectivă a unei senzații este determinată de:
  1. durata prezenţei stimulului
  2. intensitatea stimulului şi de starea subiectului
  3. specificul stimulului şi caracteristicile structurale şi funcţionale ale analizatorului
  4. ecoul, rezonanţa afectivă în funcţie de experienţa personală a subiectului
 8. Percepţia, ca proces de cunoaştere senzorială este un proces multifazic, finalizat printr-o imagine ale cărei calităţi sunt sporite dacă:
  1. obiectul este numai contemplat
  2. integratorii verbali nu intervin
  3. obiectul este manevrat în timpul activitătii
  4. obiectul se află în afara sferei de interes a subiectului
 9. La o expoziţie ornitologicӑ auzul tӑu este invadat de ciripitul numeroaselor pӑsӑri aflate în captivitate; instantaneu în minte îşi face loc imaginea coliviei din colţul camerei tale unde trӑişte familia de canari pe care ai primit-o cadou. Această reprezentare este una:
  1. a. anticipativӑ
  2. b. individualӑ
  3. c. generalӑ
  4. d. ideomotricӑ
 10. Problemele slab definite sunt acelea care:
  1. implică modalităţi euristice de rezolvare
  2. se rezolvă prin strategii algoritmice
  3. implică demersuri cognitive bazate pe înţelegerea spontană
  4. solicită demersuri bazate pe gândirea logică, riguroasă 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in