Subiectul II

Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Motivația de realizare, întâlnitǎ atât la copii cât și la adulți, este caracterizatǎ de obicei de dorința de a obține succes, de a dobândi performanțǎ într-o acțiune apreciatǎ social. Ea este de cele mai multe ori însoțitǎ de plǎcerea realizǎrii acțiunii, de emoție și pasiune.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

  1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 puncte

  2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte

  3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

  4. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul afectivității în adaptarea conduitei practice la o situaţie nouă. 4 puncte

  5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, faptul că motivația pozitivă este superioară motivației negative. 6 puncte 

​Răspuns corect: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in