Subiectul III

A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele: Actul decizional, considerat de psihologi una dintre cele mai complexe demersuri ale gândirii, intervine în conturarea visului de perspectivӑ, ca formă voluntară a imaginației, pentru fiecare tânӑr.

  1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 puncte
  2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte
  3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că fiecare persoană dispune de o construcţie unicӑ a personalitӑţii:

  1. Explicaţi rolul familiei în construirea personalitӑţii. 6 puncte
  2. Argumentaţi succint faptul că expresia “existӑ persoane care nu au personalitate” este falsӑ din perspectiva psihologiei. 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in