Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. Cea mai simplă legătură informațională a omului cu lumea și cu sine se realizează prin intermediul:
  1. memoriei
  2. reprezentării
  3. limbajului
  4. senzațiilor
 2. Procesul psihic senzorial prin care cunoaştem obiectele, în totalitatea însuşirilor concrete, atunci când acestea acţionează asupra organelor de simţ este:
  1. senzaţia
  2. gândirea
  3. percepţia
  4. reprezentarea
 3. Reprezentarea face trecerea la procesele cognitive superioare și are o natură:
  1. intuitiv-intelectivă
  2. operațional-figurativă
  3. figurativ-intelectivă
  4. operațional-intelectivă
 4. Operaţia gândirii de stabilire a asemănărilor şi deosebirilor între obiecte pe baza unui criteriu este:
  1. analiza
  2. comparația
  3. sinteza
  4. abstractizarea
 5. După prezența sau absența intenției de a memora, memorarea poate fi:
  1. voluntară sau involuntară
  2. mecanică sau logică
  3. de scurtă durată sau de lungă durată
  4. perceptivă sau verbală
 6. Reveria, ca formă involuntară a imaginaţiei, se caracterizează prin aceea că:
  1. se desfăşoară cu control voluntar şi conştient
  2. are ca suport conştientizarea dificultăţilor activităţii practice
  3. are caracter haotic, absurd
  4. are ca suport dorinţe, speranţe şi dispune de aport raţional redus.

B. Trăsăturile de temperament nu au un conținut psihologic în sine, ele țin de aspectul expresiv, dinamico-energetic al conduitei.

 1. Menționați două caracteristici ale unui temperament introvertit. 6 puncte
 2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, două trăsături temperamentale ale unui coleric. 6 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in