Lock

Subiectul III

Lock

A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele: Memoria nu înseamnă numai fixarea şi stocarea informaţiilor, ci şi organizarea şi chiar structurarea lor, prin aceasta raportându-se la gândire şi la operaţiile specifice acesteia.

  1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 puncte
  2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte
  3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că în conduita sa fiecare persoanӑ exprimӑ trӑsӑturi cu grade diferite de pregnanţӑ, conform modelului explicativ realizat de G. Allport:

  1. Explicaţi rolul trӑsӑturilor cardinale/dominante în conduita unei persoane. 6 puncte
  2. Argumentaţi succint faptul că modul particular de integrare şi utilizare comportamentalӑ a trӑsӑturilor asigurӑ manifestarea tipicӑ şi originalӑ a personalitӑţii. 4 puncte 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in