Lock

Subiectul II

Lock

 Dacă inteligenţa este considerată o funcţie psihică complexă care asigură într-o formă superioară adaptarea între organism şi mediu, atenția este un factor activ al investigării mediului înconjurător, cu efecte favorabile asupra activităţii de cunoaştere.

  1. Menţionaţi două deosebiri existente între atenţia voluntară şi atenţia involuntară. 4 puncte
  2. Descrieţi succint atenţia postvoluntară. 6 puncte
  3. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între atenţie şi motivaţie. 10 puncte
  4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, una dintre calitățile/însușirile atenţiei. 6 puncte
  5. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia o lecţie monotonă vă captează atenţia toată ora de curs, în timp ce o lecţie variată favorizează instabilitatea atenţiei. 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in