Lock

Subiectul I

Lock

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. Durata unei senzații este determinată de:
  1. ecoul, rezonanţa afectivă în funcţie de experienţa personală a subiectului
  2. intensitatea stimulului şi de starea subiectului
  3. specificul stimulului şi caracteristicile structurale şi funcţionale ale analizatorului
  4. durata prezenţei stimulului, dar nu încetează imediat după dispariţia acestuia
 2. În realitate, percepţia nu este posibilă fără contribuţia:
  1. memoriei
  2. senzaţiilor
  3. reprezentărilor
  4. imaginaţiei
 3. În funcţie de analizatorul dominant implicat în producerea lor reprezentările pot fi:
  1. reproductive sau anticipative
  2. generale sau individuale
  3. vizuale, auditive sau kinestezice
  4. generale sau anticipative
 4. Printre categoriile de fapte ale gândirii nu se regăseşte:
  1. producerea de imagini noi
  2. rezolvarea problemelor
  3. înţelegerea
  4. aplicarea operaţiilor fundamentale în desfăşurarea procesului cognitiv
 5. Caracteristic pentru memorarea involuntară este faptul că:
  1. este facilitată de interes şi foloseşte mijloace mnemotehnice
  2. lipsesc intenţia şi scopul memorării
  3. necesită energie psiho-nervoasă şi motivaţie
  4. este de scurtă durată și implică voința
 6. Procesele, stările psihice care stimulează şi întreţin productivitatea imaginaţiei, generând combinări neaşteptate, sunt:
  1. atenția şi memoria
  2. limbajul şi voinţa
  3. afectivitatea şi motivaţia
  4. tensionarea emoţională şi atenţia

B. Capacitatea unei persoane de a realiza combinări şi remodelări într-o manieră originală, de a omite sau adăuga un element la o totalitate sau de a înlocui ceea ce este banal, uzual, cu ceea ce este nou, inedit, pentru a obţine rezultate nemaiîntâlnite, dovedeşte o personalitate creativă.

 1. Menţionaţi doi factori care contribuie la dezvoltarea creativităţii. 6 puncte
 2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, creativitatea inventivă. 6 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in