Lock

Subiectul III

Lock

A. Următorul text conţine concepte psihologice şi evidenţiază relaţii între ele: Decodificarea informaţiei, implicatӑ de procesul înţelegerii, este realizatӑ cu ajutorul gândirii care asigurӑ un traseu adecvat în selectarea vechilor informaţii, acumulate de memorie, sau al trierii celor noi.

  1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 puncte
  2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte
  3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că una dintre laturile instrumental operaţionale ale personalitӑţii este inteligenţa:

  1. Explicaţi rolul inteligenţei, ca aptitudine generalӑ, în rezolvarea de probleme. 6 puncte
  2. Argumentaţi succint faptul că prezenţa performanţei indiferent de domeniul în care este obţinutӑ este atestarea unei forme de inteligenţӑ. 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in