Lock

Subiectul I

Lock

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. Calitatea unei senzații este determinată de:
  1. durata prezenţei stimulului
  2. intensitatea stimulului şi de starea subiectului
  3. specificul stimulului şi caracteristicile structurale şi funcţionale ale analizatorului
  4. ecoul, rezonanţa afectivă în funcţie de experienţa personală a subiectului
 2. Percepția este o imagine bogată în conținut pentru că:
  1. se formează numai în prezenţa obiectului concret, prin acţiunea acestuia asupra analizatorilor
  2. cuprinde în ansamblul ei atât însuşirile importante, cât şi pe cele de detaliu
  3. este imaginea unui obiect concret
  4. se realizează concomitent cu celelalte elemente aflate într-un context spatio-temporal
 3. Reprezentarea este un proces:
  1. cognitiv-inferior
  2. cognitiv-superior
  3. cognitiv-logic
  4. cognitiv-senzorial
 4. Orice proces de rezolvare a unei problemei începe cu:
  1. elaborarea ipotezelor privind modul de rezolvare a problemei
  2. formularea şi verificarea ipotezelor de rezolvare a problemei
  3. reformularea problemei, stabilirea cunoscutelor și necunoscutelor
  4. alegerea unui model rezolutiv, urmată de verificarea soluţiei considerate ca optimă
 5. Faptul că omul reţine şi reactualizează doar o parte din informaţii evidenţiază o trăsătură a memoriei, şi anume caracterul ei:
  1. selectiv
  2. mijlocit
  3. inteligibil
  4. activ
 6. Cea mai frecventă formă a imaginaţiei, utilizată aproape zilnic în activitatea şcolară este:
  1. reveria
  2. imaginaţia involuntară
  3. visul de perspectivă
  4. imaginaţia reproductivă

B. Harnic sau superficial, conştiincios sau leneş, îngâmfat sau modest sunt doar câteva dintre atitudinile pe care le putem manifesta în situaţii de viată; în formarea lor se implică familia, şcoala, societatea în ansamblu; astfel atitudinile devin componente stabile ale conduitei fiecăruia dintre noi.

 1. Menţionaţi două condiţii necesare trăsăturilor volitive pentru a deveni trăsături de caracter. 6 puncte
 2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, stăpânirea de sine, ca trăsătură de caracter. 6 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in