Subiectul III

A. Următorul text conține concepte psihologice şi evidențiază relații între ele:

Limbajul verbal are mijloace specifice pentru a transmite reacții emoționale, în funcție de conținutul mesajului. Cu cât expresivitatea acestuia este mai mare, cu atât comunicarea se realizează şi la nivel afectiv, nu doar informațional.

  1. Precizați conținutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul. 4 puncte
  2. Prezentați, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care gândirea este implicată în desfăşurarea unuia dintre procesele/fenomenele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte
  3. Explicați modul specific în care interacționează componentele vieții psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menționând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că în realizarea unei sarcini este importantă evaluarea dificultății ei, ceea ce determină antrenarea întregului sistem psihic, dar cu precădere a proceselor de autoreglare:

  1. Descrieți una dintre formele motivației. 6 puncte
  2. Argumentați succint faptul că optimul motivațional se corelează cu optimul volitiv. 4 puncte

Răspunsuri corecte: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in