Subiectul II

Ca expresie a permanentei curiozități, omul explorează necunoscutul, construieşte scenarii, adaptează ceea ce ştie la ceea ce îşi imaginează; el combină produsele memoriei, operează asupra lor prin intermediul gândirii, le pigmentează cu propriile trăiri afective.

  1. Menționați două caracteristici ale imaginației. 4 puncte
  2. Descrieți succint două procedee imaginative. 6 puncte
  3. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între afectivitate şi imaginație. 10 puncte
  4. Ilustrați, printr-un exemplu concret, imaginația reproductivă. 6 puncte
  5. Formulați un argument prin care să susțineți afirmația potrivit căreia visul de perspectivă, ca formă a imaginației, îmbină elemente cognitive, volitive, atitudinale. 4 puncte

Răspunsuri corecte: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in