Subiectul I

A. Citiți cu atenție enunțurile următoare.

  1. Percepția nu este o simplă sumă de senzații, fundamentul percepției este întregul cu totalitatea detaliilor sale.
  2. Conceptul de personalitate reflectă o parte a atributelor, structurilor şi valorilor de care dispune o persoană.
  3. Reprezentările apar ca procese care intermediază relația dintre percepție şi gândire, de aceea se mai numesc percepții regândite.
  4. Trăsăturile temperamentale sunt atât înnăscute, cât şi dobândite, astfel încât este corect să fie valorizate moral.
  5. Situațiile conjuncturale nu alterează stabilitatea şi constanța trăsăturilor de personalitate, nici chiar atunci când persoana se manifestă ca subiect axiologic.
  6. Capacitatea este atitudinea împlinită, care s-a consolidat prin deprinderi rezultate din exercițiu şi s-a îmbogățit prin procesul de enculturație.
    1. Pentru fiecare dintre enunțurile de la 1 la 5, scrieți cifra corespunzătoare enunțului şi notați în dreptul ei litera A, dacă enunțul este adevărat, sau F, dacă enunțul este fals. 10 puncte
    2. Pentru enunțul 6, transcrieți cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunțului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunțul să devină adevărat. 10 puncte

B. Precizați două dintre trăsăturile imaginii senzoriale. 6 puncte

C. Construiți un enunț, corect din punct de vedere psihologic, care să evidențieze o relație între temperament sangvinic şi personalitate. 4 puncte

Răspunsuri corecte: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in