Subiectul I

A. Citiți cu atenție enunțurile următoare.

  1. Personalitatea în formare a copilului este influențată de mediul familial care poate susține, prin educație şi exercițiu, dezvoltarea predispozițiilor aptitudinale.
  2. Datorită faptului că reprezintă primul contact cu stimulul şi oferă informații concrete şi schematice asupra realității, senzația este baza cunoaşterii.
  3. Intervenția limbajului dirijează procesul perceptiv şi sporeşte calitatea imaginii perceptive.
  4. Imaginea senzorială se poate forma în condiții obişnuite şi în absența stimulului.
  5. Trăsăturile temperamentale nu pot fi educate pentru că temperamentul este înnăscut, dar pot intra sub incidența valorizării.
  6. Inteligența, după cum aprecia J. Piaget, este relația dinamică dintre procesul de asimilare şi rearanjare, ceea ce conduce la adaptare.
    1. Pentru fiecare dintre enunțurile de la 1 la 5, scrieți cifra corespunzătoare enunțului şi notați în dreptul ei litera A, dacă enunțul este adevărat, sau F, dacă enunțul este fals.
    2. Pentru enunțul 6, transcrieți cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunțului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunțul să devină adevărat.

Răspunsuri corecte:

a) 1 – A, 2 – F, 3 – A, 4 – F, 5 – F

b) Cuvântul care determină caracterul eronat al enunțului este „rearanjare”. O variantă corectă ar fi: „Inteligența, după cum aprecia J. Piaget, este relația dinamică dintre procesul de asimilare și acomodare, ceea ce conduce la adaptare.”

B. Precizați două trăsături ale aptitudinii.

C. Construiți un enunț, corect din punct de vedere psihologic, care să evidențieze o relație între reprezentare şi spirit de observație.

Răspunsuri corecte:

B. Două din trăsăturile aptitudinii sunt: favorizarea desfășurării unei activități cu rezultate peste medie și rolul de instrument în diferențierea oamenilor între ei, în funcție de randamentul (cantitativ sau calitativ) pe care îl au într-o anume activitate.

C. Spiritul de observație crește cantitatea percepțiilor, semnificative pentru un anumit scop, care devin surse informaționale pentru reprezentări.