Subiectul III

A. Următorul text conține concepte psihologice şi evidențiază relații între ele:

Componentele sistemului motivațional dobândite pe parcursul vieții se asociază cu trăiri afective care susțin, dinamizează activitatea sau, dimpotrivă, o dezorganizează. Când între afectiv şi motivațional se creează un echilibru dinamic, satisfacerea trebuinței este mai sigură.

  1. Precizați conținutul a două dintre conceptele psihologice la care face referire textul.  4 puncte
  2. Prezentați, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre procesele/fenomenele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte
  3. Explicați modul specific în care interacționează componentele vieții psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menționând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

B. Ştiind că, pe parcursul vieții, calitățile voinței se dezvoltă în funcție de complexitatea şi dificultatea sarcinilor asumate:

  1. Explicați rolul fermității, al tăriei voinței, în depăşirea obstacolelor ce se interpun în calea atingerii scopurilor. 6 puncte
  2. Argumentați succint faptul că activitatea este cadrul obiectiv de manifestare şi afirmare a voinței. 4 puncte

Răspunsuri corecte: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in