Subiectul II

Fiecare dintre noi ne imaginăm drumul propriei deveniri, ajutați fiind de modelele pe care le oferă societatea, de aşteptările față de noi înşine sau de standardele morale şi profesionale pe care le împărtăşim.

  1. Menționați două caracteristici ale procesului imaginativ. 4 puncte
  2. Descrieți succint visul de perspectivă, ca formă a imaginației. 6 puncte
  3. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între imaginație şi situație problemă. 10 puncte
  4. Ilustrați, printr-un exemplu concret, una dintre formele imaginației involuntare. 6 puncte
  5. Formulați un argument prin care să respingeți afirmația potrivit căreia experiența, cunoştințele acumulate joacă un rol nesemnificativ în procesul imaginativ. 4 puncte

Răspuns corect: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in