Subiectul I

A. Citiți cu atenție enunțurile următoare.

  1. Inteligența, ca aptitudine generală, are un rol important în obținerea performanțelor şcolare.
  2. Mecanismele verbale nu au niciun rol în procesul formării unei reprezentări.
  3. Aptitudinile reprezintă latura dinamico-energetică a personalității.
  4. Cea mai simplă legătură informațională a omului cu realitatea este realizată prin intermediul senzațiilor.
  5. Percepția are atât o natură intuitiv-figurativă, cât şi una operațional-intelectivă şi, de aceea, ea face trecerea la procesele cognitive superioare.
  6. Reprezentarea furnizează o imagine unitară dar schematică a însuşirilor concrete şi caracteristice ale obiectelor şi fenomenelor în condițiile acțiunii directe a acestora asupra analizatorilor.
    1. Pentru fiecare dintre enunțurile de la 1 la 5, scrieți cifra corespunzătoare enunțului şi notați în dreptul ei litera A, dacă enunțul este adevărat, sau F, dacă enunțul este fals. 10 puncte
    2. Pentru enunțul 6, transcrieți cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunțului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunțul să devină adevărat. 10 puncte

B. Precizați două calități ale imaginii perceptive. 6 puncte
C. Construiți un enunț, corect din punct de vedere psihologic, care să evidențieze o relație între temperament şi caracter. 4 puncte

Răspunsuri corecte: ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in