Subiectul I

Aici găsiți enunțurile problemelor de la  Subiectul I al modelului de subiect de Bacalaureat propus în toamna anului 2012, la disciplina matematică, pentru profilul tehnologic. Pentru a consulta rezolvările acestor probleme, citiți eBook-ul.

  1. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația (3x+2)^2=4.
  2. Determinați numărul real m pentru care vârful parabolei asociate funcției f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}f(x)=-x^2+3mx+1 are abscisa egală cu \frac{3}{2}.
  3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 3^{2x}=9.
  4. Calculați 5C_4^2-A_5^2.
  5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(-6,3) și B(2,5). Determinați coordonatele mijlocului segmentului (AB).
  6. Calculați lungimea diagonalei BD a rombului ABCD în care AB=4 și m(\sphericalangle ABC)=120^{\circ}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in