Subiectul I

În această pagină veți găsi enunțurile problemelor primite la Sesiunea specială de Bacalaureat 2015, disciplina matematică, profilul științele naturii, Subiectul I. Pentru rezolvările complete ale problemelor de mai jos, consultați ghidul nostru.

  1.  Calculați rația progresiei \tiny \left ( a_n\right )_{n\geq 1} , știind că  \tiny a_3=6  și \tiny a_4=8 .
  2. Determinați valoarea minimă a funcției \tiny f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}, f(x)=x^2-9.
  3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația \tiny \sqrt{x^2+3}=x+1.
  4. Determinați numărul submulțimilor cu două elemente ale mulțimii \tiny \left \{ 1,2,3,4,5,6,7 \right \}.
  5. În reperul cartezian \tiny xOy se consideră punctele \tiny A(2,1) și  \tiny B(0,3) . Determinați ecuația dreptei \tiny AB.
  6. Calculați lungimea razei cercului circumscris triunghiului \tiny ABC  în care \tiny AB=8 și \tiny C=\frac{\pi}{6}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in