Subiectul I

  1. Determinați al doilea termen al progresiei aritmetice (a_n)_{n\ge 1}, știind că a_1=1 și rația r=2.

\begin{align*} a_2&= a_1+r \\ &= 1+2 \\ &=3 \end{align*}

\Rightarrow a_2&=3.

  1. Determinați numărul real m, știind că punctul A(m,0) aparține graficului funcției f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x+1.

A(m,0)\in G_f\Rightarrow f(m)=0

\begin{align*} &\Leftrightarrow m+1=0 \\ &\Leftrightarrow m=0-1 \\ &\Leftrightarrow m=-1. \end{align*}

  1. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația \log_2(x^2+4)=\log_2 8.

\begin{align*} x^2+4>0, \forall \ x\in\mathbb{R} \Rightarrow x\in \mathbb{R} \end{align*}

\begin{align*} &\log_2 (x^2+4)=\log_2 8\Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2+4=8 \\ &\Leftrightarrow x^2=8-4 \\ &\Leftrightarrow x^2=4 \\ &\Leftrightarrow x=\sqrt{4} \\ &\Leftrightarrow x=\pm 2 . \end{align*}

  1. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M=\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8 \right \}, acesta să fie divizibil cu 3.

p&=\displaystyle\frac{nr.\ cazuri\ favorabile}{nr.\ cazuri \ posibile}

În mulțimea M sunt 8 elemente. Deci sunt 8 cazuri posibile.
Numerele divizibile cu 3 din mulțimea M sunt în număr de 2 (3 și 6). Deci sunt 2 cazuri favorabile.
\begin{align*} \Rightarrow p&=\displaystyle \frac{2}{8} \\\\ \Leftrightarrow p&=\displaystyle\frac{1}{4}. \end{align*}

  1. Determinați numărul real a, știind că vectorii \vec{u}=(a+1)\vec{i}+4\vec{j} și \vec{v}=\vec{i}+2\vec{j} sunt coliniari.

\begin{align*} \overrightarrow{u},\overrightarrow{v} \end{align*} coliniari \begin{align*} \Leftrightarrow \end{align*}

\begin{align*} &\Leftrightarrow \displaystyle \frac{a+1}{1}=\displaystyle\frac{4}{2} \\&\Leftrightarrow 2(a+1)=4\cdot 1 \\& \Leftrightarrow 2a+2=4\\ & \Leftrightarrow 2a=4-2 \\ &\Leftrightarrow 2a=2\\ &\Leftrightarrow a=\frac{2}{2}\\ &\Leftrightarrow a=1. \end{align*}

  1. Arătați că \sin 2x=\frac{\sqrt{3}}{2}, știind că \sin x=\frac{1}{2} și x\in\Big(0,\frac{\pi}{2}\Big).

\begin{align*} &\sin^2 x+\cos^2 x=1\Leftrightarrow \\\\ &\Leftrightarrow \left(\displaystyle\frac{1}{2}\right)^2+\cos^2 x=1 \\\\ &\Leftrightarrow \displaystyle\frac{1}{4}+\cos^2 x=1 \\\\ &\Leftrightarrow \cos^2 x=1-\displaystyle\frac{1}{4}\\\\ &\Leftrightarrow \cos^2 x= \displaystyle\frac{4-1}{4} \\ \\&\Leftrightarrow \cos^2 x= \displaystyle\frac{3}{4}\\\\ &\Leftrightarrow \cos x=\pm \sqrt{\displaystyle\frac{3}{4}}\\ \\ &\Leftrightarrow \cos x= \pm \displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \end{align*}

Dar \begin{align*} \ & x\in \left(0,\displaystyle\frac{\pi}{2}\right) \\ \end{align*}.

\begin{align*} &\Rightarrow \cos x=\displaystyle\frac{\sqrt{ 3}}{2} \end{align*}

\begin{align*} \sin 2x&=2 \sin x\cos x\\\\ &= 2\cdot \displaystyle\frac{1}{2}\cdot \displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2}\\\\ &=\displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \end{align*}

\begin{align*} &\Rightarrow \sin 2x=\displaystyle\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{align*}