Lock

Subiectul I

Lock

Acestea sunt problemele care s-au dat la sesiunea specială de Bacalaureat 2014, disciplina matematică, profilul științele naturii, Subiectul I. Pentru a vedea rezolvările complete ale problemelor de mai jos, consultați ghidul nostru.

  1. Se consideră numărul complex z=2+3i. Calculați z^2.
  2. Determinați coordonatele punctului de intersecție cu axa Ox a graficului funcției f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2-6x+9.
  3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația \log_9(x^2+5)=1.
  4. Calculați probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie divizibil cu 13.
  5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(-2,0), B(2,0) și C(0,3). Calculați aria triunghiului ABC.
  6. Se consideră E(x)=\cos x+\sin \frac{x}{2}, unde x este număr real. Calculați E\Big(\frac{\pi}{2}\Big).

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in