Subiectul I

În această pagină veți găsi enunțurile problemelor primite la Sesiunea iunie-iulie de Bacalaureat 2014, disciplina matematică, profilul științele naturii, Subiectul I. Pentru rezolvările complete ale problemelor de mai jos, consultați ghidul nostru.

  1. Determinați partea reală a numărului complex z=3+2(1-i).
  2. Arătați că x_1+x_2+2x_1x_2=23 știind că x_1 și x_2 sunt soluțiile ecuației x^2-3x+10=0.
  3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația \sqrt{x^2+x+1}=1.
  4. Determinați câte numere naturale impare de trei cifre distincte se pot forma cu elementele mulțimii \{1, 2, 3\}.
  5. Determinați numărul real a pentru care dreptele de ecuații y=(a-1)x+1 și y=2x-3 sunt paralele.
  6. Determinați raza cercului circumscris triunghiului ABC în care AB=3AC=4 și BC=5.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in