Subiectul I

  1. Arătați că numărul  \begin{align*} a&=3(2+5i)-5(1+3i)\end{align*} este real.

\begin{align*} a&=3(2+5i)-5(1+3i)\\ &=3\cdot2+3\cdot5i-5\cdot1-5\cdot3i\\ &=6+15i-5-15i\\ &=1 \end{align*}

\begin{align*}\Leftrightarrow a&=1\in\mathbb{R}. \end{align*}

  1. Determinați coordonatele punctului de intersecție cu axa  Ox  a graficului funcției  f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ f(x)=x^2+10x+25.

G_f\cap Ox \Rightarrow y=0

\begin{align*} &\Leftrightarrow f(x)=0\\ &\Leftrightarrow x^2+10x+25=0\\ &\Leftrightarrow (x+5)^2=0\\ &\Leftrightarrow \sqrt{(x+5)^2}=0\\ &\Leftrightarrow x+5=0\\ &\Leftrightarrow x=-5 \end{align*}

Coordonatele punctului de intersecție cu axa  Ox  a graficului funcției f sunt  x=-5 și  y=0.

  1. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația  \log_3{\big(x^2+x+1\big)}=\log_3{\big(x+2\big)}.

Punem condițiile de existență:

\begin{align*}&\begin{cases} 3>0,\ 3\neq1\\ x^2+x+1>0\\ x+2>0 \end{cases} \\& \Leftrightarrow \begin{cases} 3>0,\ 3\neq1\\ x^2+x+1>0\\ x>-2 \end{cases}\end{align*}

\begin{align*} & \log_3{\big(x^2+x+1\big)}=\log_3{\big(x+2\big)} \\ &\Leftrightarrow x^2+x+1=x+2\\ &\Leftrightarrow x^2+x+1-x-2=0\\ &\Leftrightarrow x^2-1=0\\ &\Leftrightarrow (x-1)(x+1)=0\\ &\Leftrightarrow x-1=0 \text{\ sau\ } x+1=0\\ &\Leftrightarrow x=1 \text{\ sau \ } x=-1 \end{align*}

Soluțiile \begin{align*} x=1 \end{align*} și \begin{align*} x=-1 \end{align*} verifică ecuația dată.

  1. După o ieftinire cu 10\% prețul unui produs este 90 de lei. Calculați prețul produsului înainte de ieftinire.

Se notează cu x prețul înainte de ieftinire. Atunci:

\begin{align*} & x-10\% \cdot x=90 \\\\ &\Leftrightarrow x-\frac{10}{100}\cdot x=90\\\\ &\Leftrightarrow 100\cdot x-10\cdot x=90\cdot 100\\\\ &\Leftrightarrow 100x-10x=9000\\\\ &\Leftrightarrow 90x=9000\\\\ &\Leftrightarrow x=\frac{9000}{90}\\\\ &\Leftrightarrow x=100 \end{align*}

Prețul produsului înainte de ieftinire este \begin{align*} 100 \end{align*} de lei.

  1. În reperul cartezian  xOy  se consideră dreapta  h  de ecuație  y=x-1  și punctul  A(2,2) . Determinați ecuația dreptei  d  care trece prin A și este paralelă cu  h

Cele două drepte sunt paralele. Matematic se scrie astfel:

\begin{align*} d\parallel h \Rightarrow m_d=m_h=1. \end{align*}

Ecuația dreptei d este:

\begin{align*}& d: y-2=1\cdot(x-2)\\ &\Leftrightarrow d: y-2=x-2\\ &\Leftrightarrow d: y=x \end{align*}

Ecuația dreptei care trece prin A și este paralelă cu h este \begin{align*} d: y=x \end{align*}.

  1. Calculați cosinusul unghiului A al triunghiului  ABC  în care  AB=5,\ AC=6  și  BC=7.

\begin{align*} \cos{A}&=\displaystyle\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2\cdot AB\cdot AC}\\\\ &=\displaystyle\frac{5^2+6^2-7^2}{2\cdot5\cdot6}\\\\ &=\displaystyle\frac{25+36-49}{2\cdot5\cdot6}\\\\ &=\displaystyle\frac{12}{2\cdot5\cdot6}\\\\ &=\displaystyle\frac{1}{5}\\ \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow \cos{A}&=\displaystyle\frac{1}{5}. \end{align*}