Subiectul III

 1.  Se consideră funcția f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}, f(x)=x+\ln x.
 1. Arătați că \lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\frac{3}{2}.
 2. Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x=1.
 3. Demonstrați că funcția f este concavă pe (0,+\infty).
 1. Calculăm \lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}.

\begin{align*} {f}'(x)&=\left(x+\ln x\right)'\\ &={x}'+{(\ln x)}'\\ &= 1+\displaystyle \frac{1}{x} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow {f}'(x)= 1+\displaystyle \frac{1}{x} \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow {f}'(2)= 1+\displaystyle \frac{1}{2} \end{align*}

\begin{align*} \Leftrightarrow {f}'(2)= \displaystyle \frac{3}{2} \end{align*}.

 1. Ecuația tangentei la graficul funcției \begin{align*} f \end{align*} în punctul de abscisă \begin{align*} x=x_0=1 \end{align*} este:

\begin{align*}& y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0) \Leftrightarrow\\&\Leftrightarrow y-f(1)=f'(1)(x-1) \end{align*}

\begin{align*} f(1)&=1+\ln 1\\ &=1+0\\ &=1 \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow f(1)=1 \end{align*}

\begin{align*} {f}'(1)&=1 +\frac{1}{1}\\&=1+1\\ &=2 \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow {f}'(1)=2 \end{align*}

Ecuația tangentei devine 

\begin{align*} &y-1=2(x-1)\Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow y-1=2x-2 \\ &\Leftrightarrow y=2x-1. \end{align*}

 1. Calculăm {f}''(x), x\in (0,+\infty).

\begin{align*} {f}''(x)&={ ({f}'(x))}'\\ \\ &={\Big(1+\displaystyle \frac{1}{x} \Big)}'\\\\ &=1'+{\Big(\displaystyle \frac{1}{x} \Big)}'\\\\ &=0+\Big(-\displaystyle \frac{1}{x^2} \Big)\\\\ &=-\displaystyle \frac{1}{x^2} \end{align*}

\begin{align*} {f}''(x)=-\displaystyle \frac{1}{x^2}, x\in(0,+\infty) \end{align*}

\begin{align*} -\frac{1}{x^2}<0,\forall x\in(0,+\infty) \end{align*}

\begin{align*}\Rightarrow {f}''(x)<0,\forall x\in(0,+\infty) \end{align*}

Deci \begin{align*}f \end{align*} este concavă pe \begin{align*}(0,+\infty) \end{align*}.

 1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcția f_n:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f_n(x)=(x+n)e^x.
 1. Calculați \int_{0}^{1}f_1(x)\mathrm{d}x.
 2. Arătați că funcția f_{2011} este o primitivă a funcției f_{2012}.
 3. Demonstrați că \int_{0}^{1}f_n(x)\mathrm{d}x\ge\frac{9n+5}{6}, pentru orice număr natural nenul n, folosind eventual inegalitatea e^x\ge x+1, adevărată pentru orice x\in\mathbb{R}.
 1. Calculăm \int_{0}^{1}f_1(x)\mathrm{d}x.

\begin{align*} \int_{0}^{1} f_1(x)\mathrm{d}x&= \int_{0}^{1} (x+1) \cdot e^x \mathrm{d}x \\\\ &= \int_{0}^{1} (x+1)(e^x)' \mathrm{d}x\\\\ & =(x+1) e^x\Big|_0^1 -\int_{0}^{1}{(x+1)}' e^x \mathrm{d}x\\\\ &=(1+1)e^1-(0+1)e^0-\int_{0}^{1} e^x \mathrm{d}x\\\\ &= 2e-1\cdot 1-e^x\Big|_0^1\\\\ &=2e-1-(e-1)\\\\ &=2e-1-e+1\\\\ &=e+0\\\\ &=e \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow \int_{0}^{1} f_1(x)\mathrm{d}x=e. \end{align*}

 1. Funcția f_{2011}(x)=(x+2011)e^x este derivabilă (fiind compusa unor funcții elementare derivabile). Calculăm {f}'_{2011}.

\begin{align*} f'_{2011}&=((x+2011)\cdot e^x)' \\&= e^x{(x+2011)}'+(x+2011)\cdot {e^x}'\\ &=e^x(1+0)+(x+2011)e^x\\ &=e^x+(x+2011)e^x\\ &= e^x(x+2011+1)\\&=(x+2012)\cdot e^x\\&= f_{2012}(x) \end{align*}

\begin{align*} \Rightarrow f'_{2011}(x)= f_{2012}(x) \end{align*}

Rezultă că ​\begin{align*} f_{2011} \end{align*} este o primitivă pentru \begin{align*} f_{2012} \end{align*}.

 1. Fie x\in\mathbb{R}.

\begin{align*} &e^x\geq x+1|\cdot (x+n)\Leftrightarrow \\\\ &\Leftrightarrow (x+n)e^x\geq (x+n)(x+1) \\\\&\Leftrightarrow (x+n)e^x\geq x^2+(n+1)x+n \\\\ &\Leftrightarrow\int_{0}^{1} (x+n)e^n \mathrm{d}x\geq \int_{0}^{1}(x^2+(n+1)x+n)\mathrm{d}x \\\\ &\Leftrightarrow \int_{0}^{1} (x+n)e^x \mathrm{d}x \geq \left(\displaystyle \frac{x^3}{3}+(n+1)\displaystyle\frac{x^2}{2}+nx\right)\Big|_0^1 \\\\ &\Leftrightarrow \int_{0}^{1} (x+n)e^x\mathrm{d}x \geq \displaystyle \frac{1^3}{3}+(n+1)\displaystyle\frac{1^2}{2}+n\cdot 1- \Big(\displaystyle \frac{0^3}{3}+(n+1)\displaystyle\frac{0^2}{2}+n\cdot 0\Big)\\\\ &\Leftrightarrow \int_{0}^{1} (x+n)e^x\mathrm{d}x \geq \displaystyle \frac{1}{3}+\displaystyle\frac{n+1}{2}+n-0 \\\\ &\Leftrightarrow \int_{0}^{1} (x+n)e^x\mathrm{d}x\geq \displaystyle\frac{2+3n+3+6n}{6} \\\\ &\Leftrightarrow \int_{0}^{1} (x+n)e^x \mathrm{d}x \geq \displaystyle \frac{9n+5}{6}. \end{align*}