Subiectul I

În această pagină veți găsi enunțurile problemelor date în Sesiunea specială de Bacalaureat 2012, la disciplina matematică, pentru profilele științele naturii și tehnologic, Subiectul I. Pentru a vedea rezolvările acestor probleme, accesați eBook-ul. 

  1. Într-o progresie aritmetică (a_n)_{n\ge 1} se cunosc a_4=7 și a_9=22. Calculați a_{14}.
  2. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}f(x)=x-3 și g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}g(x)=5-x.
  3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2^{3-x}=\frac{1}{4}.
  4. Determinați câte numere naturale de 3 cifre distincte se pot forma cu elementele mulțimii M=\{0,1,2,3\}.
  5. Într-un reper cartezian xOy se consideră punctele A(1,2) și B(3,0). Determinați coordonatele simetricului punctului A față de punctul B.
  6. Calculați lungimea laturii BC a triunghiului ABC, știind că AB=6AC=5 și m(\sphericalangle BAC)=60^{\circ}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in