Subiectul I

Acestea sunt enunțurile problemelor Subiectului I al modelului de subiect de Bac, dat în luna octombrie a anului 2011, la matematică, profile științele naturii și tehnologic. Pentru a vedea rezolvările complete ale acestor probleme, accesează eBook-ul nostru.

  1. Într-o progresie aritmetică  (a_n)_{n\ge1}  se cunosc  a_1=5 și  r=2. Calculați suma primilor 5 termeni ai progresiei.
  2. Determinați numărul real m pentru care ecuația  x^2-(m+1)x+m=0  are soluții reale egale.
  3. Determinați coordonatele punctelor de intersecție a graficului funcției  f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=2^{x+1}-1  cu axele Ox și respectiv Oy.
  4. Calculați  2C_4^2-3A_4^1.
  5. Se consideră vectorii  \vec{v_1}=2\vec{i}+a\vec{j}  și  \vec{v_2}=(a+3)\vec{i}+2\vec{j}, unde  a\in\mathbb{R}. Determinați numărul  a>0 pentru care vectorii  \vec{v_1}  și  \vec{v_2}  sunt coliniari.
  6. Aria triunghiului MNP este egală cu 16, iar  MN=NP=8. Calculați  \sin{N}.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in