Subiectul I

  1. Scrieți în ordine crescătoare numerele 2014^0, \sqrt{9} și 2.

2014^0=1

\sqrt{9}=3

\begin{align*} &\Rightarrow 1<2<3\\ &\Leftrightarrow 2014^0<2<\sqrt{9}. \end{align*}

  1. Determinați coordonatele punctului de intersecție dintre graficul funcției f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=2x-4 și axa Ox.

\begin{align*} &f(x)=0\Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2x-4=0\\ &\Leftrightarrow 2x=0+4\\ &\Leftrightarrow 2x=4\\ &\Leftrightarrow x=\frac{4}{2}\\ &\Leftrightarrow x=2 \end{align*}

\begin{align*} f(2)&=2\cdot 2-4\\ &=4-4\\ &=0 \end{align*}

Coordonatele punctului de intersecție cu axa Ox sunt \begin{align*}x=2 \end{align*} și \begin{align*}y=0 \end{align*}.

  1. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2^{2x+1}=2^{-1}.

\begin{align*} &2^{2x+1}=2^{-1}\Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 2x+1=-1\\ &\Leftrightarrow 2x=-1-1\\ &\Leftrightarrow 2x=-2\\ &\Leftrightarrow x=\frac{-2}{2}\\ &\Leftrightarrow x=-1 \end{align*}

Rezultă că \begin{align*} x=-1 \end{align*} verifică ecuația dată.

  1. Determinați câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 3, 5, 7 și 9.

1, 3, 5, 7, 9 sunt cifre pare.

Cifra unităților se poate alege în 5 moduri.

Cum cifrele sunt distincte, cifra zecilor poate fi aleasă în 4 moduri, iar cifra sutelor poate fi aleasă în 3 moduri.

De exemplu, dacă luăm pe 1 pentru cifra unităților, pentru cifra zecilor rămân 3, 5, 7, 9.

Apoi, fixăm pe 3 ca cifra zecilor, iar pentru cifra sutelor rămân doar 5, 7 și 9.

Astfel se pot forma:

5\cdot 4\cdot 3=60 numere.

  1. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(2,2), B(5,2) și C(2,5). Arătați că triunghiul ABC este isoscel.

\begin{align*} AB&=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-x_A)^2}\\ &=\sqrt{(5-2)^2+(2-2)^2}\\ &=\sqrt{3^2+0^2}\\ &=\sqrt{9+0}\\ &=\sqrt{9}\\ &=3 \end{align*}

\begin{align*} AC&=\sqrt{(x_C-x_A)^2+(y_C-x_A)^2}\\ &=\sqrt{(2-2)^2+(5-2)^2}\\ &=\sqrt{0^2+3^2}\\ &=\sqrt{0+9}\\ &=\sqrt{9}\\ &=3 \end{align*}

\begin{align*} &\Rightarrow AB=AC=3\\ \end{align*}

Rezultă că \begin{align*} \Delta ABC \end{align*} este isoscel.

  1. Calculați aria triunghiului ABC dreptunghic în A știind că AB=5 și BC=13.

Cum \begin{align*} \Delta ABC \end{align*} este dreptunghic în A, avem că AB  și AC sunt catete.

\mathcal{A}_{\Delta ABC}=\frac{AB\cdot AC}{2}

Aplicăm teorema lui Pitagora în \begin{align*} \Delta ABC \end{align*} dreptunghic în A.

\begin{align*} &BC^2=AB^2+AC^2\\ &AC^2=BC^2-AB^2\\ &AC^2=13^2-5^2\\ &AC^2=169-25\\ &AC^2=144\\ &AC=12 \end{align*}

\Rightarrow \mathcal{A}_{\Delta ABC}=\frac{5\cdot12}{2}

\Leftrightarrow \mathcal{A}_{\Delta ABC}=30