Subiectul I

Aici puteți găsi enunțurile problemelor date la Sesiunea specială de Bacalaureat 2015, disciplina matematică, profilul matematică-informatică, Subiectul I. Rezolvările complete ale problemelor de mai jos se pot citi consultând eBook-ul.

  1. Se consideră numerele complexe z_1=2+3i și z_2=1-3i.  Arătați că numărul z_1+z_2 este real.
  2. Calculați $(f\circ g)(1)$, unde $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x)=x-1$ și $g:\mathbb{R}\to \mathbb{R}, g(x)=3x$
  3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $4^{x}-64=0$.
  4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie divizibil cu 7.
  5. În reperul cartezian xOy se consideră dreapta d de ecuație y=4x+1 și punctul A(2,0). Determinați ecuația paralelei duse prin punctul A la dreapta d.
  6. Arătați că  sin (\pi -x)\sin x-\cos(\pi -x)\cos x=1, pentru orice număr real x.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in