Subiectul I

Acestea sunt problemele de la Subiectul I al sesiunii august-septembrie de Bacalaureat din 2014, disciplina matematică, profilul matematică-informatică. Pentru a vedea rezolvările complete ale acestor probleme, consultați ghidul nostru.

  1. Determinați partea reală a numărului complex z=1+2i+3i^2.
  2. Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}f(x)=x-1 și g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}g(x)=3x-5.
  3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 3^{x^2-x}=3^{2x}.
  4. Determinați câte numere naturale pare, de două cifre se pot forma cu cifrele 012 și 3.
  5. În reperul cartezian xOy se consideră vectorii \overrightarrow{AB}=3\vec{i}+2\vec{j} și \overrightarrow{AC}=(m+1)\vec{i}+4\vec{j}, unde m este număr real. Determinați numărul real m știind că \overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AB}.
  6. Se consideră triunghiul ABC cu AB=AC=3 și BC=3\sqrt{2}. Determinați \cos C.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in