Subiectul III

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aai-3eae-1.

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență.

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns.

B. Construiți, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să justificați propoziția "Toate faptele bune sunt lăudabile".

C. Fie următoarea definiție:

Cămila este corabia deșertului.

a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată.

b. Menționați două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la puctul a. și construiți, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiție care încalcă aceste reguli.

Rezolvări:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in