Subiectul I

Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Extensiunea termenului pix albastru înseamnă:

a. instrumentul de scris cu pasta de culoare albastră

b. cer albastru, mare albastră, floare albastră etc.

c. sintagma pix albastru

d. totalitatea pixurilor albastre

2. Termenul profesor exigent este:

a. absolut, concret, vid, precis

b. abstract, compus, general, distributiv

c. concret, negativ, nevid, general

d. absolut, compus, distributiv, general

3. Termenii stejar și fag se află în raport de:

a. ordonare

b. contrarietate 

c. contradicție

d. încrucișare

4. Subiectul logic al propoziției Toți elevii înscriși la cercul de filosofie sunt olimpici este:

a. toți elevii

b. elevii

c. elevii înscriși

d. evevii înscriși la cercul de filosofie

5. Reprezintă o propoziție particulară afirmativă:

a. Unii elevi sunt atenți la ore.

b. Unele excursii nu sunt bine organizate.

c. Toate vitaminele sunt necesare organismului.

d. Unele numere impare nu sunt prime.

6. Raționamentul deductiv în care concluzia se obține dintr-o singură premisă este:

a. valid

b. imediat

c. slab

d. incomplet

7. Din structura demonstrației nu face parte:

a. teza de demonstrat

b. fundamentul demonstrației

c. criteriul demonstrației

d. procedeul de demonstrare

8. Inducția completă este:

a. o generalizare într-o clasă infinită de obiecte

b. o generalizare într-o clasă finită de obiecte

c. o particularizare într-o clasă infinită de obiecte

d. o particularizare într-o clasă finită de obiecte

9. Raționamentul Dacă unii elevi din clasă și-au făcut tema, atunci toți elevii din clasă și-au făcut tema este un exemplu de:

a. conversiune

b. obversiune

c. indicție incompletă

d. inducție completă

10. Printre elementele componente ale operației de clasificare nu se află:

a. procedeul clasificării

b. clasele

c. elementele clasificării

d. criteriul clasificării

Rezolvări:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in