Subiectul III

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aii-1, eio-4.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 4 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să justificaţi propoziţia “Nicio felină nu este animal nevertebrat”. 8 puncte

C. Fie următoarea definiţie: Cercul este figura geometrică plană care nu este nici triunghi și nici dreptunghi.

a. Precizați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Menţionaţi două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. şi construiţi, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiţie care să le încalce. 8 puncte 

Total: 30 puncte 

Răspunsuri:

1. Modul silogistic aii-1 (Darii) are următoarea schemă de infe...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in