Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Dacă termenului mamifer i se adaugă proprietatea carnivor:

a. extensiunea termenului creşte

b. intensiunea termenului scade

c. extensiunea termenului scade

d. intensiunea termenului rămâne neschimbată

2. Din punct de vedere extensional, termenul familie este:

a. concret

b. singular

c. colectiv

d. vid

3. Termenii român şi turist se află în raport de:

a. contrarietate

b. identitate

c. ordonare

d. încrucişare

4. Predicatul logic al propoziţiei ,,Unii oameni scunzi sunt sportivi de performanţă” este:

a. oameni scunzi

b. sunt

c. sportivi de performanţă

d. sunt sportivi

5. Propoziţia ,,Nicio zi de vară nu este geroasă” este:

a. particulară afirmativă

b. particulară negativă

c. universală afirmativă

d. universală negativă

6. Concluzia unui raţionament inductiv este:

a. mai generală decât premisele

b. întotdeauna falsă

c. întotdeauna adevărată

d. mai puţin generală decât premisele

7. Într-o demonstraţie, ansamblul de premise din care urmează să fie conchisă teza, se numeşte:

a. inferenţă

b. argumentare

c. fundament

d. raţionament 

8. În cazul inducţiei complete se realizează o trecere de la:

a. general la particular, în cadrul unei clase finite de obiecte, după analiza tuturor cazurilor

b. premise adevărate la concluzii probabile

c. premise adevărate la concluzii false

d. particular la general, în cadrul unei clase finite de obiecte, după analiza tuturor cazurilor

9. În cazul unei inducţii incomplete, concluzia este:

a. probabilă

b. mai puţin generală decât premisele

c. întotdeauna falsă

d. întotdeauna adevărată

10. Clasificarea animalelor, după criteriul prezenţei/absenţei coloanei vertebrale, în vertebrate şi nevertebrate, este o clasificare:

a. incompletă

b. corectă

c. imprecisă

d. prea abundentă

Total: 30 puncte

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in