Subiectul II

Se dau următoarele propoziţii:

  1. Unele animale acvatice sunt mamifere.
  2. Toate silogismele sunt raționamente deductive.
  3. Unii elevi nu sunt sportivi.
  4. Niciun număr impar nu este divizibil cu 2.

A. Precizaţi formula propoziţiei 1. 2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contradictoria propoziţiei 3 şi subalterna propoziţiei 2. 6 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in