Subiectul I

Scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Procesul de demonstrare reprezintă:

a. teza din care conchidem fundamentul demonstrației

b. propoziția pe care urmează să o argumentăm

c. definițiile termenilor din componența demonstrației

d. raționamentul prin care deducem teza din premise

2. După numărul premiselor din care se obține concluzia, inferențele deductive pot fi:

a. deductive și inductive

b. valide și nevalide

c. mediate și imediate

d. generale și particulare

3. Termenii Asia și Europa ca specii ale genului continent se află în raport de:

a. încrucișare

b. contrarietate

c. contradicție

d. ordonare

4. Predicatul logic al propoziției ”Toți infractorii sunt pedepsiți de lege” este:

a. sunt

b. sunt pedepsiți

c. pedepsiți de lege

d. lege

5. Erorile formale se produc atunci când:

a. argumentul este ambiguu din punct de vedere sintactic

b. întemeierea concluziei se face prin apel la forță

c. se încalcă regulile de validitate ale inferențelor deductive

d. se argumentează că propoziția este adevărată pentru că este adevărată.

6. Termenul generos este din punct de vedere intensional:

a. general, vid, compus, pozitiv

b. simplu, relativ, pozitiv, concret

c. nevid, general, simplu, absolut

d. pozitiv, concret, absolut, simplu

7. Trecerea de la un număr determinat de cazuri la toate cazurile este definitorie pentru:

a. raționamentul deductiv imediat

b. raționamentul deductiv mediat

c. inducția completă

d. silogism

8. Concluzia inducției complete, din punct de vedere al valorii de adevăr, este:

a. certă

b. probabilă

c. incertă

d. abstractă

9. Dacă termenului gest spontan i se elimină proprietatea spontan, atunci:

a. crește intensiunea termenului și extensiunea scade

b. intensiunea termenului scade și extensiunea crește

c. crește atât extensiunea termenului cât și intensiunea acestuia

d. intensiunea și extensiunea termenului scad

10. Propoziția ”Unele fotografii nu sunt prelucrate pe calculator” este:

a. universală afirmativă

b. particulară negativă

c. particulară afirmativă

d. universală negativă

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in