Subiectul II

Se dau următoarele propoziţii:
 
  1. Unele ipoteze științifice sunt confirmate.
  2. Unele piese de mobilier nu sunt recondiționabile.
  3. Niciun infractor nu este nevinovat.
  4. Toți acizii sunt substanțe corozive.

A. Precizaţi formula propoziţiei 4. (2 puncte)
B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subcontrara propoziției 1 şi supraalterna propoziției 2. (6 puncte)
C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa
corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.
(10 puncte)
D. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică 3. (4 puncte)
E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă unii șerpi nu sunt reptile veninoase, atunci unele reptile veninoase nu sunt șerpi.
Y: Dacă toți trandafirii sunt flori cu ghimpi, atunci unele flori cu ghimpi sunt trandafiri.

Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; (4 puncte)
b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. (4 puncte)

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in