Subiectul I

Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Una dintre regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la teza de demonstrat este:

a. teza de demonstrat să conțină termeni cu mai multe semnificații

b. teza de demonstrat să rămână aceeași pe tot parcursul demonstrației

c. teza de demonstrat să fie înlocuită cu alta printr-o reformulare aparent identică

d. teza de demonstrat să fie o propoziție care a fost infirmată

2. Într-o inducție incompletă, concluzia are un grad de generalitate:

a. mai mare decât cel al premiselor

b. egal cu cel al premiselor

c. mai mic decât cel al premiselor

d. ce nu se raportează la cel al premiselor

3. termenii fotbal și handbal sunt în raport de:

a. ordonare

b. identitate

c. contradicție

d. contrarietate

4. Predicatul logic al propoziției Elevii prezenți azi sunt o parte dintre cei care vor lipsi mâine este:

a. sunt

b. sunt o parte

c. o parte dintre cei care vor lipsi mâine

d. sunt o parte dintre cei care vor lipsi mâine

5. O operație de clasificare este corectă dacă:

a. nu apar toate speciile genului

b. apar toate speciile genului

c. apar specii străine care aparțin altui gen

d. între clasele obținute există raporturi de identitate

6. Este logic negativ următorul termen:

a. negustor

b. nepăsător

c. negociator

d. neurolog

7. Un exemplu de inducție incompletă este următorul raționament:

a. Dacă unii elevi sunt buni la logică, atunci toți elevii sunt buni la logică.

b. Dacă toți elevii sunt buni la logică, atunci unii elevi sunt buni la logică.

c. Dacă fiecare elev este bun la logică, atunci toți elevii sunt buni la logică.

d. Dacă unii elevi sunt buni la logică, atunci alți elevi sunt slabi la logică.

8. Inducția completă este:

a. o abstractizare într-o clasă infinită, concretă de obiecte

b. o concretizare într-o clasă abstractă de obiecte

c. o particularizare într-o clasă infinită de obiecte

d. o generalizare într-o clasă finită de obiecte

9. Eliminând termenului animal sălbatic proprietatea sălbatic:

a. intensiunea crește, iar extensiunea scade

b. extensiunea crește, iar intensiunea scade

c. intensiunea nu se modifică, iar extensiunea crește

d. extensiunea nu se modifică, iar intensiunea crește

10. Propoziția Unii angajați din sectorul public sunt nemotivați este:

a. universală afirmativă

b. universală negativă

c. particulară afirmativă

d. particulară negativă

Total: 30 de puncte

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in