Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Dacă termenului film i se adaugă proprietatea biografic:

a. intensiunea termenului scade

b. extensiunea termenului scade 

c. intensiunea termenului rămâne neschimbată 

d. extensiunea termenului creşte 

2. Din punct de vedere intensional, termenul surd este: 

a. negativ 

b. abstract 

c. pozitiv 

d. relativ 

3. Termenii vertebrat şi pasăre se află ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in