Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Intensiunea este un element din structura unui termen care:

a. reprezintă componenta lingvistică a termenului

b. redă în plan mintal proprietățile obiectelor care aparțin clasei respective de obiecte

c. se referă la totalitatea obiectelor care formează clasa respectivă de obiecte

d. reprezintă cuvântul sau grupul de cuvinte prin care se exprimă termenul

2. Din punct de vedere extensional, termenul Marea Neagră este un termen:

a. vid

b. singular

c. general

d. vag

3. Între termenii tigru și mamifer există un raport de:

a. ordonare

b. contrarietate

c. contradicție

d. încrucișare

4. Predicatul logic al propozitiei „Unele fapte importante sunt acțiuni care au la bază impulsuri inconștiente” este:

a. au la bază

b. fapte importante

c. impulsuri inconștiente

d. acțiuni care au la bază impulsuri inconștiente

5. Reprezintă o propoziție universal afirmativă propoziția:

a. România este o țară membră a Uniunii Europene

b. Câteva documente au ars în urma incendiului

c. Nimeni nu este drept de bunăvoie

d. Multe persoane nu au primit împrumuturile solicitate

6. Conversiunea este un tip de raționament:

a. deductiv mediat

b. deductiv imediat

c. inductiv tare

d. inductiv slab

7. Teza de demonstrat este:

a. o propoziție concretă pe care o propunem și pe care urmează să o argumentăm

b. o premisă din care putem conchide propoziția care urmează să fie demonstrată

c. raționamentul prin care deducem propoziția care urmează să fie demonstrată

d. procesul prin care o propoziție dată este conchisă numai din propoziții adevarate

8. În cazul inducției complete concluzia este:

a. întotdeauna probabilă

b. întotdeauna falsă

c. probabilă, dacă premisele sunt adevărate

d. adevărată, dacă premisele sunt adevărate

9. Inferența „Difteria și variola sunt produse de microbi. Difteria și variola sunt boli contagioase. Prin urmare, toate bolile contagioase sunt produse de microbi.”, este un exemplu de:

a. inferență deductivă mediată

b. inferență deductivă imediată;

c. inducție completă

d. inducție incompletă

10. Un sofism este:

a. o eroare logică produsă în mod intenționat

b. o eroare logică produsă în mod neintenționat

c. un argument valid

d. un silogism valid

Total: 30 de puncte

Răspunsuri:

...​

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in