Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Extensiunea termenului număr natural înseamnă:

a. sintagma număr natural

b. un număr întreg mai mare decât zero

c. totalitatea numerelor naturale

d. cifre, adunare, scădere etc.

2. Termenul religiozitate este:

a. concret, absolut, nevid, vag

b. negativ, compus, general, vid

c. abstract, simplu, nevid, general

d. relativ, pozitiv, distributiv, vid

3. Termenii bacalaureat şi examen se află în raport de:

a. ordonare

b. identitate

c. încrucişare

d. contrarietate

4. Predicatul logic al propoziţiei Unele animale vânate în mod necontrolat sunt pe cale de dispariţie este:

a. pe cale de dispariţie

b. pe cale

c. sunt pe cale

d. sunt

5. Reprezintă o propoziţie particulară afirmativă:

a. Aproape toţi elevii nu şi-au făcut tema.

b. Doar unii elevi şi-au făcut tema.

c. Prea mulţi elevi nu şi-au făcut tema.

d. Niciun elev nu şi-a făcut tema.

6. Raţionamentul deductiv în care, din premise adevărate se obţin numai concluzii adevărate, este:

a. complet

b. nemijlocit

c. valid

d. tare

7. Nu se află printre elementele demonstraţiei:

a. fundamentul demonstraţiei

b. regulile demonstraţiei

c. teza de demonstrat

d. procedeul de demonstrare

8. Raţionamentul Dacă fiecare elev din clasa a IX-a B este bun la chimie, atunci toţi elevii din clasa a IX-a B sunt buni la chimie este un exemplu de:

a. obversiune

b. conversiune

c. inducţie incompletă

d. inducţie completă

9. Inducţia incompletă este:

a. o particularizare, pornind de la toate obiectele unei clase

b. o particularizare, pornind de la o parte din obiectele unei clase

c. o generalizare, pornind de la toate obiectele unei clase

d. o generalizare, pornind de la o parte din obiectele unei clase

10. Pe aceeaşi treaptă a unei clasificări corecte, între clasele obţinute trebuie să existe numai raporturi de:

a. contrarietate

b. opoziţie

c. concordanţă

d. ordonare

Total: 30 de puncte

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in