Bac Istorie 2012-2018

Aici găsești cele mai bune ghiduri care te vor ajuta să obții nota dorită la examenul de Bac la Istorie. De asemenea, pe această pagină vei găsi rezolvările examenelor de Bac din 2018.

Te numeri printre elevii care în anul 2018, la proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul Bacalaureatului, au susținut examenul la disciplina istorie? Consultă cu încredere ghidurile și materialele noastre care te vor ajuta la pregătirea celui mai important examen.

Bac Istorie 2018 

Sesiunea august 2018

Subiectul III presupune elaborarea unui eseu despre spațiul românesc în contextul relațiilor internaționale din secolele al XV-lea – al XVIII-lea, având în vedere: 

precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc, în secolul al XV-lea;

menţionarea a două acțiuni diplomatice desfășurate de reprezentanți ai instituțiilor centrale din spațiul românesc extracarpatic în secolul al XV-lea și a câte unei trăsături a fiecăreia dintre aceste acțiuni;

prezentarea unei acțiuni diplomatice din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, referitoare la spațiul românesc;

formularea unui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Sesiunea iunie - iulie

Subiectul III solicită elaborarea unui eseu despre despre formarea și consolidarea statului român (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), având în vedere: 

menţionarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în secolul al XIX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăruia dintre acestea; 

precizarea unei cauze a adoptării Constituției din 1866; 

prezentarea unei consecințe din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a participării României la relațiile internaționale; 

formularea unui punct de vedere referitor la evoluția statului român în primele trei decenii ale secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Bac Istorie 2018 | Subiecte

Subiectul I presupune prezentarea unor itemi pe baza surselor aparținând lui Şerban Papacostea, Geneza statului în evul mediu românesc. Aici va trebui să identifici un conducător politic, să precizezi o informație referitoare la Ștefan cel Mare, să menționezi două state medievale, să prezinți o relație cauză-efect, două fapte istorice și să menționezi o asemănare între două autonomii locale din secolele al XI-lea – al XIII-lea.

Subiectul II solicită rezolvarea unui număr de 6 cerințe pornind de la sursa Florin Constantiniu, De la Războiul Fierbinte la Războiul Rece. Printre cerințe vei găsi: numirea conflictului politico-militar desfășurat în cadrul relațiilor internaționale, precizarea secolului, menționarea conducătorului sovietic și o concesie făcută acestuia de către liderii anglo-americani, menționarea a două informaţii referitoare la comuniștii iugoslavi sau formularea unui punct de vedere referitor la Partidul Comunist din România.

La Subiectul III va trebuie să elaborezi un un eseu despre formarea și consolidarea statului român (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea).

Subiectul I presupune rezolvarea unor cerințe pe baza a două surse din „O istorie sinceră a poporului român” de F. Constantiniu. Printre cerințe se numără numirea unui proiect politic, a unei informații referitoare la domnii Principatelor dunărene, menționarea instituțiilor din care făceau parte boierii din surse, prezentarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea și menționarea unei constante în desfășurarea acțiunilor prin care a fost consolidat statul român în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea.

Subiectul II are ca cerințe numirea principatului, precizarea secolului, menționarea puterii suzerane a principatului și o modalitate prin care aceasta intervine în politica internă a țării, menționarea a două informaţii referitoare la atribuțiile principelui în domeniul economic, formularea unui punct de vedere referitor la rolul principelui în politica externă și argumentarea unei informații din text .

La subiectul III trebuie să elaborezi un eseu despre România în secolul al XX-lea.

Subiectul I: numirea unei instituții, precizarea unei informații referitoare la Parlamentul European, menționarea unui document oficial semnat de state europene la care se referă sursele, o relație cauză-efect, prezentarea a două acțiuni desfășurate în procesul de integrare europeană din a doua
jumătate a secolului al XX-lea, în afara celor la care se referă sursele date și menționarea unei asemănari între regimurile politice din țările care participă la integrarea europeană, în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Subiectul II: numirea formațiunii politice, precizarea secolului la care se referă sursa, menționarea liderului polititic și al obiectivului acestuia, menționarea a două informații, formularea unui punct de vedere referitor la scriitori, argumentarea afirmației conform căreia cultura română are caracter european în perioada interbelică

Subiectul III constă în elaborarea unui eseu despre Europa în perioada postbelică.

În cadrul modelului de subiect din 2018, Subiectul III presupune scrierea unui eseu despre Spațiul românesc în secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea.

La subiectul II elevii au primit mai multe cerințe, iar printre acestea se numără: numirea capitalei Țării Românești, precizarea secolului la care se referă sursa, menţionarea domnitorului Țării Românești și o cauză a izbucnirii conflictului cu otomanii, formularea pe baza sursei date, unui punct de vedere referitor la consecințele declanșării expediției militare conduse de Mahomed al II-lea sau argumentarea printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii participă la conflicte militare în secolul al XIV-lea. 

Subiectul I presupune două texte la prima vedere pe baza cărora elevii au răspuns la următoarele cerințe: numirea unui conducător politic, prezentarea unei informații referitoare la regimul prezidențial, menționarea unei țări și a unei alianțe politico-militare și cerința de a scrie o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A.

Bac Istorie 2018 | Materiale ajutătoare

În plus, cu ajutorul ghidurilor pentru Bacalaureat vei avea o imagine mult mai clară asupra desfășurării examenului.

Bac Istorie 2018 | Calendarul probelor scrise

21 martie 2018 - Simulare

27 iunie 2018 - Sesiunea iunie-iulie

22 august 2018 - Sesiunea august-septembrie

Sesiunea specială Mai 2018

Simulare Bac 2018 - clasa a XII-a

Simulare Bac 2018 - Clasa a XI-a

Bac Istorie 2018 | Modele de subiecte

 

 

 

2017

Bac Istorie 2017 | Subiecte rezolvate
 

Bacalaureat Istorie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

Sesiunea de vară a examenului de Bac la Istorie a avut loc în 28 Iunie. Primul subiect a presupus două texte la prima vedere din O istorie sinceră a poporului român de F. Constantiniu și din Istoria Românilor de C.G. Giurescu pe baza cărora au trebuit precizate lupte, conducatori politici, relație cauză-efect, caracterisitci și alte elemente. Subiectul II prezintă un text din Istoria României de M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor pe baza căruia elevi au avut de prezentat: un document cu rol de constituție, secolul, un membru al comitetului revoluționar și alte elemente. Subiectul III constă în elaborarea unui eseu despre statul român în perioada postbelică.

Bacalaureat Istorie 2017 | Sesiunea august - septembrie

  • A doua sesiunea din 2017 a examenului de Bac la Istorie prezintă două texte la prima vedere care solicită prezentarea unui număr de elemente:  stat căruia i se recunoaște independența în 1878, ministrul de externe din sursa A, două mari puteri menționate în ambele surse, două măsuri de consolidare a statului român modern, adoptate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și menționarea unei asemănări între două acțiuni desfășurate de statul român în relațiile internaționale de la începutul secolului al XX-lea. Eseul despre stalinism și naţional-comunism în România este cerința subiectului 3.
  • Bac Istorie 2017 | Sesiunea specială

Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat la istorie a avut loc în data de 7 iunie 2017. La primul subiect, elevii au primit două texte la prima vedere din Istoria românilor, iar pe baza acestora au trebui să rezolve șapte cerințe. Subiectul al doilea a fost compus dintr-un fragment din textul Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989 de A. Burakowski și șase întrebări. La subiectul trei, cel mai complex, elevii au avut de redactat un eseu despre diplomație în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii ținând cont de câteva repere menționate în cerință.
 

Simularea examenului de Bacalaureat la istorie s-a desfășurat în data de 16 martie 2017. Primul subiect a fost format din două texte la prima vedere, Istoria constituțională a României (1859-1991) de E. Focșeanu și Istoria secolului XX de P. Milza, S. Berstein, pe baza cărora elevii au trebuit să răspundă la șapte întrebări. La cel de-al doilea subiect fragmentul de text a fost preluat din Istoria României de M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, iar cerințele făceau referire la legea învățământului promulgată de Alexandru Ioan Cuza. Subiectul al treilea a avut ca cerință redactarea unui eseu despre autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (secolele al IX-lea – al XVIII-lea). 
 

 

2016

2015

2014

2011 -2013