Bac Istorie 2018

Aici găsești cele mai bune ghiduri care te vor ajuta să obții nota dorită la examenul de Bac la Istorie. De asemenea, pe această pagină vei găsi rezolvările examenelor de Bac din 2018.

Te numeri printre elevii care în anul 2018, la proba obligatorie a profilului și specializării din cadrul Bacalaureatului, au susținut examenul la disciplina istorie? Consultă cu încredere ghidurile și materialele noastre care te vor ajuta la pregătirea celui mai important examen.

Bac Istorie 2018 

 • Sesiunea august 2018

 • Subiectul III presupune elaborarea unui eseu despre spațiul românesc în contextul relațiilor internaționale din secolele al XV-lea – al XVIII-lea, având în vedere: 

  • precizarea unei instituții centrale din spațiul românesc, în secolul al XV-lea;

  • menţionarea a două acțiuni diplomatice desfășurate de reprezentanți ai instituțiilor centrale din spațiul românesc extracarpatic în secolul al XV-lea și a câte unei trăsături a fiecăreia dintre aceste acțiuni;

  • prezentarea unei acțiuni diplomatice din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, referitoare la spațiul românesc;

  • formularea unui punct de vedere referitor la implicarea românilor în relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

 • Sesiunea iunie - iulie

  Subiectul III solicită elaborarea unui eseu despre despre formarea și consolidarea statului român (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), având în vedere: 

  • menţionarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în secolul al XIX-lea și a câte unei caracteristici a fiecăruia dintre acestea; 

  • precizarea unei cauze a adoptării Constituției din 1866; 

  • prezentarea unei consecințe din a doua jumătate a secolului al XIX-lea a participării României la relațiile internaționale; 

  • formularea unui punct de vedere referitor la evoluția statului român în primele trei decenii ale secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

 • Bac Istorie 2018 | Subiecte

   

  Subiectul I presupune prezentarea unor itemi pe baza surselor aparținând lui Şerban Papacostea, Geneza statului în evul mediu românesc. Aici va trebui să identifici un conducător politic, să precizezi o informație referitoare la Ștefan cel Mare, să menționezi două state medievale, să prezinți o relație cauză-efect, două fapte istorice și să menționezi o asemănare între două autonomii locale din secolele al XI-lea – al XIII-lea.

  Subiectul II solicită rezolvarea unui număr de 6 cerințe pornind de la sursa Florin Constantiniu, De la Războiul Fierbinte la Războiul Rece. Printre cerințe vei găsi: numirea conflictului politico-militar desfășurat în cadrul relațiilor internaționale, precizarea secolului, menționarea conducătorului sovietic și o concesie făcută acestuia de către liderii anglo-americani, menționarea a două informaţii referitoare la comuniștii iugoslavi sau formularea unui punct de vedere referitor la Partidul Comunist din România.

  La Subiectul III va trebuie să elaborezi un un eseu despre formarea și consolidarea statului român (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea).

  Subiectul I presupune rezolvarea unor cerințe pe baza a două surse din „O istorie sinceră a poporului român” de F. Constantiniu. Printre cerințe se numără numirea unui proiect politic, a unei informații referitoare la domnii Principatelor dunărene, menționarea instituțiilor din care făceau parte boierii din surse, prezentarea a două proiecte politice referitoare la statul român modern elaborate în prima jumătate a secolului al XIX-lea și menționarea unei constante în desfășurarea acțiunilor prin care a fost consolidat statul român în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea.

  Subiectul II are ca cerințe numirea principatului, precizarea secolului, menționarea puterii suzerane a principatului și o modalitate prin care aceasta intervine în politica internă a țării, menționarea a două informaţii referitoare la atribuțiile principelui în domeniul economic, formularea unui punct de vedere referitor la rolul principelui în politica externă și argumentarea unei informații din text .

  La subiectul III trebuie să elaborezi un eseu despre România în secolul al XX-lea.

  Subiectul I: numirea unei instituții, precizarea unei informații referitoare la Parlamentul European, menționarea unui document oficial semnat de state europene la care se referă sursele, o relație cauză-efect, prezentarea a două acțiuni desfășurate în procesul de integrare europeană din a doua
  jumătate a secolului al XX-lea, în afara celor la care se referă sursele date și menționarea unei asemănari între regimurile politice din țările care participă la integrarea europeană, în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

  Subiectul II: numirea formațiunii politice, precizarea secolului la care se referă sursa, menționarea liderului polititic și al obiectivului acestuia, menționarea a două informații, formularea unui punct de vedere referitor la scriitori, argumentarea afirmației conform căreia cultura română are caracter european în perioada interbelică

  Subiectul III constă în elaborarea unui eseu despre Europa în perioada postbelică.

  În cadrul modelului de subiect din 2018, Subiectul III presupune scrierea unui eseu despre Spațiul românesc în secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea.

  La subiectul II elevii au primit mai multe cerințe, iar printre acestea se numără: numirea capitalei Țării Românești, precizarea secolului la care se referă sursa, menţionarea domnitorului Țării Românești și o cauză a izbucnirii conflictului cu otomanii, formularea pe baza sursei date, unui punct de vedere referitor la consecințele declanșării expediției militare conduse de Mahomed al II-lea sau argumentarea printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia românii participă la conflicte militare în secolul al XIV-lea. 

  Subiectul I presupune două texte la prima vedere pe baza cărora elevii au răspuns la următoarele cerințe: numirea unui conducător politic, prezentarea unei informații referitoare la regimul prezidențial, menționarea unei țări și a unei alianțe politico-militare și cerința de a scrie o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A.

  Bac Istorie 2018 | Materiale ajutătoare

  În plus, cu ajutorul ghidurilor pentru Bacalaureat vei avea o imagine mult mai clară asupra desfășurării examenului.

  Bac Istorie 2018 | Calendarul probelor scrise

  21 martie 2018 - Simulare

  27 iunie 2018 - Sesiunea iunie-iulie

  22 august 2018 - Sesiunea august-septembrie