Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre România postbelică, având în vedere:

  • precizarea unei constituții adoptate în România, în perioada stalinismului și menţionarea a două caracteristici ale acesteia;
  • prezentarea unui fapt istoric referitor la politica internă a României, desfășurat în perioada naţional-comunismului;
  • menţionarea câte unei acțiuni prin care România participă la relațiile internaționale, în perioada stalinismului, respectiv a naţional-comunismului;
  • formularea unui punct de vedere referitor la construcția democrației în perioada postdecembristă şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in