Bac Istorie 2017

Rezolvările subiectelor Bacalaureatului la Istorie sesiunea iunie-iulie 2017, august -septembrie, sesiunea specială, de la simulare, rezolvarea modelelor de subiecte de anul acesta, dar și ghidurile pentru Bac te vor ajuta să îți faci o idee legată de informațiile pe care trebuie să le reții.

Te numeri printre elevii care în anul 2017 la proba obligatorie a profilului și specializării au susținut Bacalaureatul la istorie? Nu-ți face probleme în ceea ce privește pregătirea pentru examen.


Bac Istorie 2017 | Subiecte rezolvate
 

Bacalaureat Istorie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

Sesiunea de vară a examenului de Bac la Istorie a avut loc în 28 Iunie. Primul subiect a presupus două texte la prima vedere din O istorie sinceră a poporului român de F. Constantiniu și din Istoria Românilor de C.G. Giurescu pe baza cărora au trebuit precizate lupte, conducatori politici, relație cauză-efect, caracterisitci și alte elemente. Subiectul II prezintă un text din Istoria României de M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor pe baza căruia elevi au avut de prezentat: un document cu rol de constituție, secolul, un membru al comitetului revoluționar și alte elemente. Subiectul III constă în elaborarea unui eseu despre statul român în perioada postbelică.

Bacalaureat Istorie 2017 | Sesiunea august - septembrie

  • A doua sesiunea din 2017 a examenului de Bac la Istorie prezintă două texte la prima vedere care solicită prezentarea unui număr de elemente:  stat căruia i se recunoaște independența în 1878, ministrul de externe din sursa A, două mari puteri menționate în ambele surse, două măsuri de consolidare a statului român modern, adoptate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și menționarea unei asemănări între două acțiuni desfășurate de statul român în relațiile internaționale de la începutul secolului al XX-lea. Eseul despre stalinism și naţional-comunism în România este cerința subiectului 3.
  • Bac Istorie 2017 | Sesiunea specială

Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat la istorie a avut loc în data de 7 iunie 2017. La primul subiect, elevii au primit două texte la prima vedere din Istoria românilor, iar pe baza acestora au trebui să rezolve șapte cerințe. Subiectul al doilea a fost compus dintr-un fragment din textul Dictatura lui Nicolae Ceauşescu 1965-1989 de A. Burakowski și șase întrebări. La subiectul trei, cel mai complex, elevii au avut de redactat un eseu despre diplomație în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii ținând cont de câteva repere menționate în cerință.
 

Simularea examenului de Bacalaureat la istorie s-a desfășurat în data de 16 martie 2017. Primul subiect a fost format din două texte la prima vedere, Istoria constituțională a României (1859-1991) de E. Focșeanu și Istoria secolului XX de P. Milza, S. Berstein, pe baza cărora elevii au trebuit să răspundă la șapte întrebări. La cel de-al doilea subiect fragmentul de text a fost preluat din Istoria României de M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, iar cerințele făceau referire la legea învățământului promulgată de Alexandru Ioan Cuza. Subiectul al treilea a avut ca cerință redactarea unui eseu despre autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (secolele al IX-lea – al XVIII-lea). 
 

Pentru o pregătire și mai eficientă te sfătuim să citești și rezolvarea modelului de subiect pentru Bacalaureatul la Istorie 2017, dar și variantele de la sesiunile de anii trecuți.

În plus, cu ajutorul ghidurilor pentru Bacalaureat vei avea o imagine mult mai clară asupra desfășurării examenului.