Subiectul II

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:

„În august 1948, legea pentru reforma învățământului a închis toate școlile străine, inclusiv acelea administrate de culte. S-au făcut epurări în rândurile profesorilor și studenților de la universități. […] Ministerul Învățământului a interzis folosirea unor materiale didactice și a autorizat manuale încorporând precepte marxist-leniniste. Marxism-leninismul, în interpretarea lui Stalin, a devenit obligatoriu de la școala secundară în sus, predarea religiei a fost total interzisă. […]
La începutul anului 1949, au fost înfiinţate două structuri principale ale Securităţii din Republica Populară Română. La 23 ianuarie, a fost creată Direcţia Generală a Miliţiei, chemată să înlocuiască Poliţia şi Jandarmeria, iar la 7 februarie au fost create trupele de securitate. Ambele organisme au fost plasate sub autoritatea Ministerului de Interne. Printre îndatoririle Miliţiei era şi aceea de a emite permise de şedere, ceea ce îi facilita sarcina de reglementare a mişcării populaţiei, de monitorizare a suspecţilor şi de pregătire a deportărilor. […] Principalele îndatoriri ale trupelor de securitate erau menţinerea ordinii publice în centrele industriale şi înăbuşirea oricărei rezistenţe faţă de măsurile guvernamentale, precum colectivizarea, confiscarea de bunuri şi proprietăţi. […] Un cadru legal pentru acţiunile Securităţii, ale Miliţiei şi trupelor de securitate a fost oferit de un nou sistem de justiţie, a cărui principală caracteristică era subordonarea faţă de Partidul Muncitoresc Român şi de stat. […]
Supunerea față de Moscova […] a fost însoțită de o supunere la nivel de partid. Consolidarea puterii lui Gheorghiu-Dej depindea de măsura în care reușea să nu dea stăpânilor săi sovietici vreun motiv să-i pună sub semnul întrebării loialitatea.”
(M.Bărbulescu, D.Deletant, K.Hitchins, Ş.Papacostea, P.Teodor, Istoria României)

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

  1. Numiţi un lider politic precizat în sursa dată. 2 puncte
  2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte
  3. Menţionaţi formațiunea politică și forma de organizare a statului român, precizate în sursa dată. 6 puncte
  4. Menţionaţi, din sursa dată, două informații referitoare la învățământ. 6 puncte
  5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rolul structurilor înființate în 1949, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte
  6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România se implică în relațiile internaționale, în perioada „Războiului Rece‟. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in