Subiectul III

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția României postbelice, având în vedere:

  • menționarea a două cauze ale adoptării Constituției din 1948;
  • precizarea constituției din perioada stalinismului adoptată în România, în a doua jumătate a secolului al XX-lea și menționarea a două caracteristici ale acesteia;
  • prezentarea unei trăsături a constituției adoptate în perioada național-comunismului;
  • formularea unui punct de vedere referitor la evoluția României la sfârșitul secolului al XX-lea și susținerea printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată. 

Rezolvare:

Eseu despre Evoluția României postbelice

Ocuparea teritoriului României de către armata sovietică la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in