Subiectul II

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:

„Maramureșul era un ținut românesc din nordul Transilvaniei, vecin cu Moldova, aflat pe cale de a fi integrat în Regatul Ungar, organizat […] sub forma unui voievodat. Instituțiile românești de aici mai funcționau încă. Astfel, adunarea tuturor cnezilor țării – feudalii români locali – se întrunea periodic, spre a rezolva probleme curente și spre a alege voievodul. […]

Influența ungară la est de Carpați era în pericol, datorită nemulțumirilor și revoltelor românilor și datorită presiunilor Poloniei […]. Atunci, regele ungar, a ales dintre românii maramureșeni […] pe un cneaz local înnobilat numit Dragoș, pe care l-a trimis în Moldova […] spre a-i atrage pe localnici și a conduce acea țară în numele suveranului ungar. Dragoș, de aceeași etnie cu localnicii, a fost acceptat ca voievod într-o regiune din Moldova […]. Totuși, românii de acolo erau nemulțumiți de dominația ungară […]. De această situație a profitat un alt român din Maramureș, numit Bogdan. El fusese voievodul țării, cu alte cuvinte, conducătorul Maramureșului, dar făcea parte din gruparea nemulțumită de dominația ungară. Bogdan s-a răzvrătit în Maramureș, unde a rezistat vreo două decenii (1342-1362), după care, cu o ceată de o sută până la două sute de cnezi credincioși, a trecut munții în Moldova. Aici, el […] i-a alungat pe urmașii și rudele lui Dragoș și a proclamat Moldova independentă de Ungaria. În acest fel, lua naștere al doilea stat românesc de sine stătător […]. Regele ungar, fiul celui învins de Basarab la Posada, a trimis prin 1365 o oaste contra lui Bogdan, dar românul a ieșit învingător, consolidând statutul internațional al țării sale. Bogdan a fost recunoscut drept «mare voievod» și de către alți conducători locali, iar un urmaș al său, Roman I, după 1390, se intitula și «marele singur stăpânitor» al țării Moldovei «de la munți până la țărmul mării».”

(I. A. Pop, Istoria românilor)

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

  1. Numiți cneazul „înnobilat” precizat în sursa dată.  2 puncte
  2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată.  2 puncte
  3. Menționați două spații istorice la care se referă sursa dată.  6 puncte
  4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la instituția feudalilor români.  6 puncte
  5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la acțiunile lui Bogdan, susținându-l cu două informații selectate din sursă.  10 puncte
  6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia românii se implică prin acțiuni diplomatice în relațiile internaționale din secolul al XV-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)  4 puncte

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in