Subiectul II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unități de relief cu litere, orașe cu numere de la 1 la 6 și râuri cu numere de la 7 la 12.

 1. Precizaţi:
 1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 3
 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10.  (4 puncte)

Rezolvare:

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește... 
 2. Un combinat siderurgic a fost construit în orașul marcat, pe hartă, cu numărul ... 
 3. Orașul Mediaș este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...  (6 puncte)

Rezolvare:

 1. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
 1.  Petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A        b. B        c. D       d. F (2 puncte)

 1. Canalul Dunăre-Marea Neagră se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: 

a. A        b. B        c. C       d. D (2 puncte)

 1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește: 

a. Cibin       b. Jiu       c. Lotru      d. Motru (2 puncte)

 1.  Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește:

a. Bacău       b. Bârlad      c. Onești      d. Vaslui  (2 puncte)

 1. Soluri din clasa spodosoluri (tip brune acide) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera: 

a. A       b. B       c. C        d. G   (2 puncte)

 Rezolvare:

 1. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.   (6 puncte)

 Rezolvare

 1. Referitor la peisajul subcarpatic (de deal sau de depresiune), prezentați:
 1. o caracteristică a reliefului;
 2. o caracteristică a climei; 
 3. o caracteristică a vegetației;
 4. o caracteristică a așezărilor umane.  (4 puncte)

 Rezolvare:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in